Pomoč pri izbiri vrste vloge

Ali ste v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja?

Da

Ne

Ali ste proizvajalec električne energije?

Da

Ne

Ali imate projektne pogoje?

Da

Ne

Ali imate soglasje za priključitev?

Da

Ne

Ali imate soglasje za priključitev?

Da

Ne

Glede na vaše odgovore predvidevamo, da morate izpolniti
A - Vlogo za izdajo projektnih pogojev ali soglasje h gradnji

Glede na vaše odgovore predvidevamo, da morate izpolniti
B - Vlogo za izdajo soglasja za priključitev za odjemalca EE

Glede na vaše odgovore predvidevamo, da morate izpolniti
C - Vlogo za izdajo mnenja k projektu

Glede na vaše odgovore predvidevamo, da morate izpolniti
D - Vlogo za izdajo pogodbe o priključitvi

Glede na vaše odgovore predvidevamo, da morate izpolniti
E - Vlogo za izdajo soglasja za priključitev proizvodne naprave EE

A
Vloga za izdajo projektnih pogojev ali soglasje h gradnji

Začni z izpolnjevanjem vloge

B
Vloga za izdajo soglasja za priključitev za odjemalca EE

Začni z izpolnjevanjem vloge

C
Vloga za izdajo mnenja k projektu

Začni z izpolnjevanjem vloge

D
Vloga za izdajo pogodbe o priključitvi

Začni z izpolnjevanjem vloge

E
Vloga za izdajo soglasja za priključitev proizvodne naprave EE

Začni z izpolnjevanjem vloge